Gudstjeneste med dåp og nattverd

Praktisk informasjon

Fra:14.7.2019 - kl.11.00

Til:14.7.2019 - kl.12.30

Sted:Ytrebygda kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Lars Martin Hol.
Barneandakt. Kirkekaffe/smørelunsj.
Takkoffer til Norges KFUK-KFUM speidere.