Gudstjeneste med nattverd

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2019 - kl.11.00

Til:18.4.2019 - kl.12.00

Sted:Ytrebygda kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med nattverd ved Gunnar Nesse. Barneandakt. Takkoffer til De fire diakoniinstitusjoner.