Gudstjeneste med nattverd

Praktisk informasjon

Fra:11.11.2018 - kl.11.00

Til:11.11.2018 - kl.12.00

Sted:Fana kirke

Arrangør:

Gudstjeneste ved Gunnar Nesse. Nattverd. Takkoffer til Stefanusalliansen.