Gudstjeneste med nattverd

Praktisk informasjon

Fra:15.9.2019 - kl.11.00

Til:15.9.2019 - kl.12.30

Sted:Fana kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med nattverd. Innsettelse av Lars Martin Hol som sokneprest i Fana. Barneandakt. Kirkekaffe.