Pasjonsgudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:19.4.2019 - kl.11.00

Til:19.4.2019 - kl.12.00

Sted:Fana kirke

Arrangør:

Pasjonsgudstjeneste ved Gunnar Nesse. Rollefordelt lesing av Jesu lidelseshistorie. Fana kyrkjekor deltar. Takkoffer til Diakonalt arbeid i menigheten.