Skriftemålsgudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:27.10.2019 - kl.11.00

Til:27.10.2019 - kl.12.00

Sted:Fana kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med allment skriftemål.
Kirkekaffe.