FRILUFTSGUDSTJENESTE VED STORAVATNET

Praktisk informasjon

Fra:13.5.2021 - kl.11.00

Til:13.5.2021 - kl.12.00

Sted:Storavatnet - Ved Krohnegården

Arrangør: