Søndagkveldpålandås

Praktisk informasjon

Fra:28.4.2019 - kl.20.00

Til:28.4.2019 - kl.21.30

Sted:Menighetssalen - Landås kirke

Arrangør:

Aktuelt tema, fin musikk, bønnevandring, kveldsmat. Velkommen!