Gudstjeneste med nattverd

Praktisk informasjon

Fra:9.5.2021 - kl.11.00

Til:9.5.2021 - kl.12.00

Sted:Nygård kirke

Arrangør:

Du kan stille spørsmål til presten!
Gudstjenesten i Nygård kirke søndag 9. mai er ved vikarprest Karl Johan Hallaråker og organist Sjur Hjeltnes.
Ved gudstjenestens slutt kan du stille spørsmål om prekenen til Hallaråker.