Gudstjeneste med dåp L.T. Michelsen. Huskoret STEMMER medvirker. H.Schütz: Magnificat

Praktisk informasjon

Fra:24.3.2019 - kl.11.00

Til:24.3.2019 - kl.12.00

Sted:Sælen Kirke

Arrangør: