Konsert med ikoner, kirkekunstens innerste vesen (NB! Utsatt pga sykdom)

Praktisk informasjon

Dato:27.10.2018

Tid:16.00

Sted:Sælen kirke

Arrangør:

Ikonmaler Solrunn Nes er kunsteren bak ikonutstillingen som henger i kirken hele kulturuken. Bjørn Lien spiller orgel, og Solrunn Nes kommer selv og snakker om ikonene sine. (NB! Utsatt pga sykdom)

Et ikon er et maleri av en eller flere himmelske personer eller situasjoner. Det er en avspeiling av livet i det hinsidige, og stråler mot oss med sitt gullbelagte preg. Svært stringente krav skal settes til utførelsen av et slikt bilde, og det inneholder en usedvanlig symbokrikdom. Rundt i den verdensvide kirke (i hovedsak i den ortodokse tradisjon) brukes ikoner aktivt i tilbedelse og for å styrke troen.

Ikonmaler Solrunn Nes fra Norheimsund er en kunstner Sælen menighet allerede har et svært godt forhold til. Hun har malt flere ikoner som henger i kirkerommet fast. I tillegg har hun laget det flotte prosesjonskorset vårt.

Nå har menigheten bestilt 5 nye ikoner av henne. I den forbindelse kommer vi både til å ha en ikonutstilling av henne i kirkerommet og på kirketorget i kulturuken. Lørdag 27. oktober klokken 1600 blir det en konsert der hun også snakker om disse ikonene, og tar med et av de ferdigmalte: «Treenighetsikon». Bjørn Lien spiller Fuge i Ess-dur av J S Bach, som i seg selv er et musikalsk treenighetsikon, Triptychon II av Trond H F Kverno, som er tre musikalske ikoner inspirert av Draumkvedet, og Variasjoner over «Eg veit i himmerik ei borg» av Arild Sandvold, tidligere domorganist i Oslo domkirke.

Det er gratis adgang. Velkommen til å stifte bekjentskap med en fargerik og kunnskapsrik kunstner!