GUDSTJENESTE-TANKER                  Maria budskapsdag 22. mars 2020

God Maria budskapsdag til dere alle!

Maria budskapsdag

Maria budskapsdag, eller Marimesse, markerer hendelsen som er omtalt i dagens evangelietekst, da erkeengelen Gabriel kom til jomfru Maria og bebudet Jesu fødsel. Feiringen av dagen startet allerede rundt år 350 og ca. år 700 ble den en fast festdag på 25. mars.  Dagen feires hos oss på den søndag som kommer nærmest 25. mars.

Maria budskapsdag  er en gledesdag, plassert midt i fastetiden, til tross for at den egentlig ikke har noe med fasten å gjøre. Den fiolette fargen som er i denne tiden, blir på Maria budskapsdag avløst av festens hvite.

 

Dagens bønn:

Maria budskapsdag Underets Gud, du lot din Sønn bli menneske, unnfanget ved Den hellige ånd. Vi ber deg: Gi oss den tro som Maria hadde, og gjør oss modige som henne, så vi kan gjøre din vilje i kjærlighet, og lovsynge deg, ved Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

 

Evangeliet: Luk 1,26-38

26 Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, 27 til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. 28 Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» 29 Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. 30 Men engelen sa til henne:

          «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud.

         

    31 Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn,

          og du skal gi ham navnet Jesus.

         

    32 Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn,

          og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone.

         

    33 Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid;

          det skal ikke være ende på hans kongedømme.»

34 Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» 35 Engelen svarte:

          «Den hellige ånd skal komme over deg,

          og Den høyestes kraft skal overskygge deg.

          Derfor skal barnet som blir født,

          være hellig og kalles Guds Sønn.

36 Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned. 37 For ingen ting er umulig for Gud.» 38 Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.

 

Preken-tanker:

Det er også slik for meg, at mor og bestemødre var særlig viktige kvinner i min oppvekst. Viktige fordi de røpet sin tro for meg. De bar fram det som skulle bli til tro for meg.

Deres godhet og bønner står for meg som kraftfulle vitnesbyrd.

Maria, Jesu mor, fikk bære fram Guds nærvær blant menneskene, Jesus Kristus.

Så konkret, så overgitt til å leve hos oss, mellom oss, og for oss.

 

Vi kan trenge å ta imot dette budskapet, og vite at også vi kan få være som Maria, Guds tjenere, som lar det skje som Gud vil.

Når troen skapes hos et menneske, er det alltid et under, liksom det var et under at Maria ble svanger uten å ha vært sammen med noen mann.

Nå er det 9 måneder, et svangeskap av tid, til vi feirer Jesu fødsel igjen.

Å leve i tro er som et svangerskap. En dag skal vi få se Jesus, som han er.

  1. Joh 3,2: 2 Mine kjære! Nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er.

 

Ære være Faderen og Sønnen og den hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.

 

Salme: (Norsk salmebok 131) Vi synger med Maria

Tekst: Eyvind Skeie.

Melodi: Harald Gullichsen

 

Vi synger med Maria vår store glede ut

til ham som gav oss Jesus, til himlens høye Gud.

For hellig er hans navn, ja hellig er hans navn.

 

Hans arm er sterk og mektig , med velde går han frem,

men ser de små og svake og elsker nettopp dem.

For hellig er hans navn, ja hellig er hans navn.

 

Han lar sin nåde strømme mot sine barn på jord.

Han holder det han lover. Vi stoler på hans ord.

For hellig er hans navn, ja hellig er hans navn.

 

Se, alle folk på jorden, de storverk Gud har gjort:

De sultne gir han gaver, de rike sendes borg.

For hellig er hans navn, ja hellig er hans navn.

 

Stem opp den store lovsang om all Gudst kjærlighet!

Syng gledens sang om Jesus i tid og evighet!

For hellig er hans navn, ja hellig er hans navn.

 

Børge Ryland

Prosti-prest

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"