Sandviken barnegospel

Praktisk informasjon

Fra:13.6.2019 - kl.18.00

Til:13.6.2019 - kl.19.00

Sted:Salen - Sandviken menighetshus

Arrangør:

Øvelse i menighetshuset