Småbarnstrall

Praktisk informasjon

Fra:2.10.2019 - kl.16.30

Til:2.10.2019 - kl.18.00

Sted:Salen - Sandviken menighetshus

Arrangør:

Barn fra 1 år og oppover - med familier. Vi begynner med middag kl. 16.30. Påmelding innen mandag til sandviken.menighet.bergen@kirken.no