Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Her kan du lese vår strategiplan

Visjon: Skjold menighet vil være en åpen og tjenende folkekirke der mennesker møter tro, fellesskap og kultur

Strategiplan for Skjold menighet i perioden 2017 – 2020

Strategiplanen har fire satsingsområder:

1) Gudstjenesten, 2) Dåp og trosopplæring, 3) Diakoni, misjon og kultur, 4) Medarbeiderskap og informasjon

 

1. Gudstjenesten

MÅL:

Gudstjenester og kirkelige handlinger skal være inkluderende felleskap der mennesker får livsmot, håp og næring for sin kristne tro.

Vi vil satse spesielt på at barn og unge skal inkluderes og føle seg hjemme i gudstjenestene.

Vi vil oppmuntre til etablering av mindre husfellesskap/ bibelgrupper.

TILTAK/ DETTE VIL VI ARBEIDE MOT VED Å:

 • Høymessen på søndag kl 11 er menighetens hovedsamling. I tillegg vil vi en gang per måned arrangere gudstjeneste med alternativt tidspunkt og form. Gudstjenesteutvalget får medansvar for disse gudstjenestene.
 • Vi vil satse på aktiviteter for hele familien/alle generasjoner både før og etter gudstjenesten, for slik å knytte generasjoner sammen og gjøre gudstjenesten til et sosialt møtepunkt.
 • Det er et mål å ha et måltid/ kirkekaffe i tilknytning til hver gudstjeneste

2. Dåp og trosopplæring

MÅL

Flere søker dåp og deltar i trosopplæring.

Vi vil legge til rette for fysiske (ikke-virtuelle) møteplasser i kirken, der barn og unge kan oppleve fellesskap med hverandre og med Gud.

TILTAK/ DETTE VIL VI ARBEIDE MOT VED Å:

 • Ha god og hensiktsmessig informasjon om menighetens tilbud.
 • Opprettholde god kvalitet på til trosopplæringstilbudet samtidig som vi tør å gå nye veier og ta i bruk nye virkemidler innen dette arbeidet. Spesielt gjelder dette tiltak med tanke på å få gutter til å delta i trosopplæringen.
 • Jobbe for et engasjert og selvgående ungdomsutvalg med en blanding av ungdom og voksne.

3. Diakoni, misjon og kultur 

MÅL:

Menigheten bidrar til å skape et godt lokalmiljø på Skjold.

Menighetens diakonale arbeid har blikk for ulike aldersgruppers ulike behov, og arbeider i perioden med særlig blikk for unge i menigheten.

Misjonsprosjektet er en naturlig del av menighetsarbeidet gjennom gudstjenester, trosopplæring og annet arbeid i kirken.

Kirkens kultur- og musikkarbeid skal bidra til å tolke livet ved å gjøre livet rikere, dypere og mer fargerikt. Kirkemusikken skal formidle både tradisjonell og ny musikk. Det er et mål at kulturen åpner dørene til menigheten for stadig nye mennesker, og at den ikke begrenses til kun å omfatte enkelte uttrykk, stiler eller sjangre.

TILTAK/ DETTE VIL VI ARBEIDE MOT VED Å:

 • Menigheten samarbeider med både organisasjoner og enkeltpersoner i arbeidet med å skape et godt nærmiljø.
 • Gi tilskudd til en stilling som skal jobbe dedikert mot ungdom på Skjold (inntil xx % stilling).
 • For å opprettholde bevisstheten rundt vårt misjonsprosjekt ønsker vi et årlig treff med representanter fra misjonsprosjektet.
 • Ha et kulturarbeid som engasjerer mennesker i forskjellige faser av livet og med ulik bakgrunn. Det skal være til trøst og oppmuntring i sorg, og til glede i gode tider. 

4. Medarbeiderskap og informasjon

MÅL:

Vi vil rekruttere mennesker i ulik alder, livssituasjon og fra ulike miljøer til frivillig tjeneste. Medarbeiderskap i Skjold menighet skal oppleves verdifull for den enkelte og skape tilhørighet til kirken.

Vi vil gjennomføre årlige lederkurs der minst 15 av ”fjorårskonfirmantene” deltar, halvparten av hvert kjønn.

Det er et mål for Skjold menighet å ha en tydelig kommunikasjon utad slik at menighetens tilbud gjøres kjent og informasjon er lett tilgjengelig.

TILTAK/ DETTE VIL VI ARBEIDE MOT VED Å:

 • Opprette et ressursutvalg som får ansvar for rekruttering av både menneskelige og materielle ressurser til arbeidet i menigheten.
 • Konfirmasjonsundervisningen må legges opp med tanke på relasjonsbygging og rekruttering til videre medarbeiderskap i menigheten.
 • Fortsatt satse på ulike ”plattformer” i informasjonsarbeidet. MR vil oppfordre ansatte og menighetens ulike lag og grupper til å aktivt bruke menighetsblad og menighetens nettside/ sosiale medier i sitt informasjonsarbeid.

De ulike strategi-målene er nærmere konkretisert i følgende dokumenter.

Plan for Trosopplæring

Plan for Konfirmasjonstiden

Diakoniplan

Kirkemusikalsk plan

Om denne planen:

Tanken er at målene gjelder for hele strategiperioden, mens ”Tiltakene” stadig kan utvides / endres. De er mer en samling gode ideer eller virkemidler for å realisere/ arbeide mot målene.

 

Eiel, mai 2017

Kontaktinformasjon for Skjold menighet

Besøksadresse:

Skjoldlia 55

5236 Rådal

 

Åpningstider:

Mandag-torsdag kl 09-14

Postadresse:

Tlf: 55 59 71 12

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / Fjern kirken.no fra blokkert.

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"