Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:18.8.2019 - kl.11.00

Til:18.8.2019 - kl.12.00

Sted:Slettebakken kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med nattverd klokken 11.00 ved Thor Brekkeflat. Søndagens tekst er fra Markus 11, om å tilgi for å bli tilgitt.  Offeret går til menighetens arbeid. Kirkekaffe