Grønn menighet

Slettebakken Menighet er en Grønn menighet. Det vil si at vi vil omsette det globale miljø- og rettferdsengasjementet til konkrete tiltak i vår menighet og vårt lokalsamfunn.

I Slettebakken menighet betyr det for:

 1. Forankring i menigheten

 • Vi vil forankre vårt miljø- og rettferdsengasjement i menighetens planer og årsmeldinger

 • Vi vil etablere en grønn ansvarsgruppe i menigheten (Bergfinn og jeg har allerede meldt oss til dette)

 • Vi vil arbeide for å ha en miljø- og rettferdsansvarlig blant menighetens ansatte

 1. Gudstjenesteliv

 • Vi vil inkludere miljø, forbruk og rettferdsperspektiv i bønner, liturgi, sang- og salmevalg

 • Vi vil utfordre til engasjement i klima og rettferdsspørsmål gjennom prekener og annen forkynnelse

 • Vi vil samle inn penger til et grønt prosjekt eller en miljøorganisasjon, f.eks. Kirkens Nødhjelp eller en misjonsorganisasjon

 1. Diakoni, undervisning og misjon

 • Vi vil integrere miljø-. Forbruks- og rettferdsperspektiver i undervisning, trosopplæring og barne- og ungdomsarbeid

 • Vi vil innarbeide vern av skaperverket og kamp for rettferd i menighetens diakoniplan

 • Vi vil arrangere loppemarked, byttemarked eller gi rom for andres kreative tiltak

 • Vi vil delta i fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp (KN) og sørge for å ha en KN-kontakt i menigheten

 • Vi vil at menighetens barn og unge skal gjennomføre et miljøprosjekt som kan engasjere og utfordre hele menigheten og/eller lokalsamfunn (Vi ønsker å oppfordre ungdomsarbeidet til å arrangere en søppel-plukkedag etter en Gudstjeneste ila høsten og/eller våren)

 1. Informasjon og samarbeid

 • Vi vil formidle stoff om miljø, klima, forbruk og rettferd i menighetens informasjonskanal

 • Vi vil involvere menighetens medlemmer i krikens engasjement for miljø og rettferd

 • Vi vil søke samarbeid om miljø og rettferd med kommunen og andre lag og organisasjoner vårt nærmiljø (Vel Bevart og Bærekraftig Liv Landås f.eks.)

 1. Innkjøp, forbruk og avfall

 • Vi vil kjøpe så lite som mulig, vurdere bruktkjøp og reparasjon og være kritisk til bruk av engangsprodukter ved bevertning/kirkekaffe

 • Vi vil minske vårt papirforbruk

 • Vi vil sortere avfall for resirkulering, kompostering og spesialavfall til godkjent mottak

 1. Energi, transport og reise

 • Vi vil samarbeide med fellesområdet om energibruk og Enøk-tiltak i våre kirker og andre bygninger

 • Vi vil ta en enøk-sjekk av menighetens bygninger

 • Vi vil senke temperaturen når det ikke er folk i kirken, i menighetshuset og på kontorene

 • Vi vil installere varmepumpe, varmeveksler eller solfanger

 • Vi vil oppfordre menighetens til å gå, sykle, reise kollektivt eller samkjøre til og fra kirken eller møtelokalet, og tilrettelegge for dette

 • Vi vil legge til rette for sykkelparkering ved kirken

 • Vi vil arbeide for et godt kollektivtilbud og sykkelmuligheter i vårt nabolag

 1. Egne tiltak

 • Vi vil sette opp ladestasjon for el-bil ved kirken

 • Vi vil støtte vår menighets-barnehage i deres arbeid om å holde en grønn profil

 • Vi vil fortsette vårt tette samarbeid om drift av Vel Bevart Bruktbutikk

 

 

Kontaktinformasjon for Slettebakken menighet

Besøksadresse:

Vilhelm Bjerknes vei 31
5081 BERGEN

Postadresse:

Vilhelm Bjerknes vei 31
5081 BERGEN

Tlf: 55 59 71 50

Kontortid man-fre 10:00-14:00

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"