Kveldsgudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:27.5.2020 - kl.21.00

Til:27.5.2020 - kl.21.30

Sted:Søreide kirke

Arrangør:

I Søreide kirke gis mennesker mulighet til å få en pause. En ukentlig hverdagsmesse gir rom for stillhet, bønn og meditasjon, sang og lystenning.

 

I koronaperioden legges det ut en meditasjon hver onsdag.