Hverdagsmesse

Praktisk informasjon

Fra:11.9.2019 - kl.21.00

Til:11.9.2019 - kl.21.30

Sted:Søreide kirke

Arrangør:

Hver onsdagskveld klokken 21.00, med unntak av høytider, er det hverdagsmesse i Søreide kirke. Her gis det rom for stillhet, bønn og meditasjon, sang og lystenning. Det vil alltid være mulighet for nattverd. Hverdagsmessen varer ca. en halv time.

For mer informasjon se våre nettsider: https://kyrkja.no/nb-NO/fellesrad/Bergen/menigheter/Soreide-menighet/virksomhetsomrader/motested/gudstjeneste/

Vel møtt til et pusterom i hverdagen.