Konfirmanttime gruppe 3

Praktisk informasjon

Fra:4.11.2020 - kl.16.30

Til:4.11.2020 - kl.18.00

Sted:Menighetssalen - Søreide kirke, Søreide kirke, Kirkerom - Søreide kirke

Arrangør: