Ten-Sing

Praktisk informasjon

Fra:20.3.2019 - kl.18.00

Til:20.3.2019 - kl.20.00

Sted:Kirkerom - Søreide kirke

Arrangør:

Ten Sing er for ungdom i aldersgruppen 13-19 år. Gjennom kor, dans, drama, band, lyd/lys/bilde, program-skaping, miljø- og styrearbeid får ungdommene utfolde seg kreativt og prøve ut ulike sider ved seg selv. Dette skjer i et trygt og inkluderende miljø, med ungt ansvar og voksent nærvær. For noen konfirmanter er det endel av konfirmantundervisningen.

Ten sing øver onsdager 18.00 - 20.00 i Søreide kirke. For mer informasjon ta kontakt med kapellan Kari Hop Fjæreide