Lokalhistorisk Forum.

Praktisk informasjon

Fra:13.11.2019 - kl.19.00

Til:13.11.2019 - kl.21.00

Sted:Menighetssalen - Søreide kirke

Arrangør:

Lokalhistorisk Forum møtes i Søreide kirke en onsdag i måneden kl. 19.00.

 

Gjennom historiske foredrag fra lokalmiljøet blir deltakerne kjent med sin egen nære historie

 

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/Bergen/menigheter/Soreide-menighet/virksomhetsomrader/motested/lokalhistorisk-forum/