Temasamling og Jazzmesse: Alt mellom himmel og jord på Nordnes

Praktisk informasjon

Fra:17.9.2020 - kl.18.00

Til:17.9.2020 - kl.20.00

Sted:Nykirken

Arrangør:

Vi fortsetter med temasamlinger torsdager kl. 18.00 også denne høsten.

Temasamlingene starter kl. 18.00 med utvalgte gjester, samtale og vafler

og avslutter med med hverdagsmesse fra kl. 19.00.

17. september: Tema: Å bygge kirke. Ved Bernt Forstrønen, prest i Nykirken