AVLYST: Tria

Praktisk informasjon

Fra:26.3.2020 - kl.18.00

Til:26.3.2020 - kl.19.30

Sted:Kirkestuen - Bønes kirke, Kirkerom - Bønes kirke, Bønes kirke, Barne- og ungdomsavdeling - Bønes kirke

Arrangør: