Dåpsamtale

Praktisk informasjon

Fra:4.12.2019 - kl.11.00

Til:4.12.2019 - kl.12.00

Sted:Kirkestuen - Bønes kirke

Arrangør: