Dåpssamtale

Praktisk informasjon

Fra:3.7.2019 - kl.11.00

Til:3.7.2019 - kl.12.00

Sted:Kirkestuen - Bønes kirke

Arrangør: