Pensjonistfest

Praktisk informasjon

Fra:24.1.2020 - kl.17.00

Til:24.1.2020 - kl.20.00

Sted:Samtalerom / diakonkontor Bønes, Kirkestuen - Bønes kirke

Arrangør: