Samtalegudstjeneste med nattverd og søndagsskole

Praktisk informasjon

Fra:28.4.2019 - kl.11.00

Til:28.4.2019 - kl.12.30

Sted:NLA Breistein

Arrangør:Haukås Nærkirke

Samtalegudstjeneste med årets konfirmanter.

Vi får ett innblikk i hva konfirmantene har gjort gjennom årets konfirmant tid.

Kirkekaffe.

Hjertelig velkommen!