Varsling om kritikkverdige forhold

Varsling handler om å sikre at eventuelle kritikkverdige forhold i virksomheten kommer frem i lyset. Her finner du rutiner og skjema for varsling.

Formålet med denne varslingsrutinen er å sikre at eventuelle kritikkverdige forhold i virksomheten kommer frem i lyset, slik at det eventuelt kan iverksettes tiltak mot forholdet. For å oppnå dette, ønsker virksomheten å legge til rette for at både arbeidstakere og frivillige/andre funksjoner på alle nivåer skal kunne føle seg trygge på å varsle om slike forhold.

 

Hva kan det varsles om?

Det kan varsles om alle typer kritikkverdige forhold som for eksempel :

• straffbare forhold

• brudd på lovregulerte forpliktelser

• brudd på virksomhetens interne retningslinjer

• brudd på etiske standarder som har bred oppslutning i samfunnet

 

Hvem skal det varsles til?

En arbeidstaker skal varsle kritikkverdige forhold til verneombudet eller nærmeste leder med personalansvar, med mindre forholdet knytter seg til denne lederen – i så fall skal det varsles til leders nærmeste overordnede. Det kan også varsles via kollega, advokat, annen rådgiver eller direkte til varslingsgruppen i BKF via epost.  Eksterne varslere velger selv om de vil varsle til noen av de nevnte funksjonene, eller vil sende inn et skjema elektronisk direkte til varlsingsgruppen.

 

Hvordan skal det varsles?

Varslingen kan skje skriftlig eller muntlig.

Virksomheten ønsker å oppfordre til at den som varsler tilkjennegir hvem vedkommende er. Dette gjør det enklere å følge opp et varsel og holde varsleren informert om hva som gjøres i saken.

En varsling bør orientere om dato for rapportering, tidsrom, evnt dato og klokkeslett for observasjonen, konkret hva en har observert, sted for handlingen, andre vitner, eventuell kjennskap til tidligere saker. For en arbeidstaker bør en varsling også ha med varslerens tjenestested.

Dersom en ikke ønsker å stå frem med navn er det bedre at det varsles anonymt enn at det ikke varsles i det hele tatt.

 

Ansvar for den som mottar varsel

Mottaker av varselet skal melde tilbake til varsler om hva som gjøres med forholdet. Det skal også gis tilbakemelding i de tilfeller leder/verneombud bestemmer seg for å ikke bringe saken videre.

Den som mottar et varsel om kritikkverdige forhold har et ansvar for å bidra til at dette ikke får negative konsekvenser for den som har varslet.

Der arbeidstaker gir varselet muntlig har leder/verneombud ansvar for å få registrert varselet skriftlig.

 

Varslingsskjema:

Skjema gjelder varsling både fra ansatte/andre interne funksjoner og frivillige/andre eksterne funksjoner. Skjema går direkte til varslingsgruppen:

 

Varslingsskjema for varsling av kritikkverdige forhold

Skjema sendes på epost til: varsle.bergen@kirken.no

 

 

For arbeidstakere: Arbeidsmiljøloven sier:

Arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forhold

Etter arbeidsmiljøloven (aml) § 2 A-1 har arbeidstaker rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig, men det foreligger en ubetinget rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling, samt til tilsynsmyndigheter og andre offentlige myndigheter. Det presiseres i bestemmelsen at også innleid arbeidstaker har rett til å varsle i samsvar med disse reglene.

 

Taushetsplikt

AML § 2 A-4 omhandler myndighetenes taushetsplikt ved mottak av varsel om kritikkverdige forhold. Taushetsplikten gjelder også overfor sakens parter og deres representanter.


Forbud om gjengjeldelse ved varsling


Arbeidsgiver kan ikke besvare varsling med gjengjeldelse. Eksempler på ulovlig gjengjeldelse vil være ulike former for mogging/trakassering/utfrysing, fratakelse av arbeidsoppgaver, at arbeidstaker ikke får naturlig utvikling i lønns- og arbeidsvilkår, oppsigelse eller andre former for negative reaksjoner som har karakter av straff eller sansksjon (jf. Arbeidsmiljøloven § 2 A-2).

Varslere som opplever negative sanksjoner anbefales straks å orientere tillitsvalge eller ledelsesnivået over der sanksjonen skjer.

------------------------

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"