Sandefjord kirkekontor i midlertidige lokaler

De ansatte i Sandar og Sandefjord menigheter, prost og fellesrådets stab flytter til Kongensgate 2A i Sandefjord sentrum, på grunn av ombygging av Sandar menighetshus

Bjerggata 56, Sandar menighetshus, bygges om til universell utforming. Det er et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og menigheten, som gjør at huset blir tilgjengelig for alle og som gir hele huset et sårt tiltrengt løft.

Menighetshuset inneholder også kontorene til Sandar menighet og Sandefjord menighet. Samt kontorer for prost og fellesrådets stab.

Kontorene og publikumsmottaket flyttes midlertidig til Kongensgate 2A, 2. etasje den 17.11.2017. Bygget er også kjent som "det gamle sandefjordsbladbygget".

De ansatte flytter tilbake til Sandar menighetshus ca 1.3.2018, eller så snart ombyggingen tillater det.

Kontaktinformasjon for Kirken i Sandefjord

Felles administrasjon

Bjerggata 56, 3210 Sandefjord

Midlertidig besøksadresse: Kongens gata 2A, Sandefjord

epost: post@sandefjord.kirken.no

Telefon: 33 45 44 50

Telefon- og besøkstid:  man-fre 10:00-15:00