GRAVFERD

I Sandefjord er det kommunens enhet for Gravferdsforvaltning som har ansvar for gravlegging, kremasjon, gravplasser og gravminner.  De treffes på telefon 33 41 67 97 eller gravplass@sandefjord.kommune.no