Voksenarbeid i Andebu, Kodal og Høyjord

Tilbud til voksne i nærområdet

På Andebu Sykehjem er det andakt hver onsdag kl 12 med kaffe og hygge. Alle er velkomne til dette. Vi har også familie-misjon i Kodal, her kan man ta kontakt med Thorild B. Hanedalen for mer info.

I Sandefjord finnes Sandefjord kirkeakademi som er et forum for dialog. I dette forumet legger man til rette for at mennesker med forskjellige meninger og livsholdninger kan møtes til åpen dialog og meningsutveksling på et fritt grunnlag i gjensidig respekt for hverandre.