Gudstjeneste med dåp og nattverd

Praktisk informasjon

Fra:4.8.2019 - kl.11.00

Til:4.8.2019 - kl.12.00

Sted:Sandar kirke

Arrangør: