Vigsling av diakon Lise Strandberg

Søndag 14. januar ble vår nye diakon vigslet.

Her kan du lese talen hennes på vigslingsdagen:

 

HILSEN PÅ VIGSLINGSDAGEN 14.1.18

Dette er mye å ta inn og fordøye for ei enkel jente fra landet.

Det føles flott å få være en del av et diakonalt arbeid i Sandefjord. Historien til Sandefjord diakonat startet i 1862. Det har vært mange år med menighetspleie, Barnehjem og aldershjem. Diakonien har tatt andre former etter som velferdsstaten har vokst fram. Den har trekt veksler på både sykepleiere, sosionomer og pedagoger. Diakoner med ferskere utdanning enn meg, kan nå ta master i Diakoni.

Det er vanskelig å si noe kort om dagens diakoni, men fellesskap – inkluderende fellesskap – er den overskriften jeg mener blir riktig for diakonien i dag.

Da jeg hørte kong Harald holde nyttårstalen, var det som om han beskrev diakoniens plass i samfunnet. Hør hva han sa:

Historiene om menneskers onde handlinger og lidelsene det påfører andre, er mange. Det kan være lettere å kjenne kulden og frykten enn varmen og styrken. Men nettopp derfor trenger vi å minne oss selv og hverandre på den gode kraften som tross alt går gjennom verden, som bor i hvert eneste menneske.

For vi møter den overalt. Vi møter denne kraften i form av mennesker som gjør en innsats for andre. Vi møter den i enkelthistoriene om mennesker som ber om hjelp i en vanskelig situasjon – og alle dem som strømmer til og vil bidra. Vi møter den som en personlig indre kraft hos dem som klarer å reise seg og begynne et nytt liv. Og vi møter den i den store, bærende frivilligheten som landet vårt er tuftet på.

Hvert lille samfunn i Norge består av vaffelstekere, kaffekokere, fotballtrenere, besøksvenner, villige hender og store hjerter som vi ikke hadde klart oss uten.

 

Jeg kan ikke skjønne annet enn at i dag befinner Kirkens diakoni seg i det landskapet kong Harald beskriver her.

Kirkemøtet vedtok i 2007 en ny plan for diakoni. Det har blitt skrevet:

         Diakoni blir definert som kirkens omsorgstjeneste.

         Evangeliet i handling

         og uttrykkes gjennom nestekjærlighet,

         inkluderende fellesskap,

         vern om skaperverket

         og kamp for rettferdighet.

 

Det skal understrekes at diakonien handler om relasjoner der man gir og får begge veier. Vi veksler mellom å være sterke og svake gjennom livet. Vi er ikke lenger der at det er de sterke, de flinke eller de med stilling som yter og så er andre grupper klart definert som mottakere. Vi trenger hverandres forskjellige bidrag og det er ikke bare det som kan settes opp på lister som har en betydning.

Når det er sagt vil jeg gå videre til at det er mange frivillige medarbeidere i Sandefjord menighet. Det er flott! Frivillige har en viktig rolle i gudstjenesten. Det drives besøkstjeneste, hyggetreff, kirkekaffe og sorggrupper. Jeg oppfatter at min rolle blir å drive dette videre sammen med flere, sånn at de som ønsker å være en del av kirken på et eller annet nivå, kan få erfare fellesskap og omsorg fra og i kirken.

Jeg har gått ca 25 år og hørt til i kirken uten at nær sagt noen har visst det.

Jeg vokste opp i Tjølling. Foreldrene mine sendte meg på Barnemisjon, Søndagsskolen og Yngres. Hjemmefra fikk jeg med meg verdien av å delta, ta ansvar, fullføre og gjøre ordentlig det du gjør. Det er jeg takknemlig for.

Da jeg begynte på ungdomsskolen, sto Skolelaget klart med oppgaver. Her var det brukt for ivrige og samvittighetsfulle jenter. Det var fint for meg og jeg fikk prøve meg på alt fra å lage plakater og arrangere kristenrussturne på slutten av en fin tid på Sandefjord gymnas som knytta meg til Sandefjord i ettertid til jobb som skoleungdomssekretær i Trøndelag.

 På et tidspunkt ble det viktig for meg å orientere meg på nytt i kirke og organisasjonsbildet. Da bestemte jeg meg for at jeg ville høre til i kirken. Jeg ønsket en folkekirke og jeg tenkte at jeg hørte til der. Det var ikke bare en tanke, for jeg begynte også som student på Diakonhjemmet i 1992. Jeg var lærer i bånn og etter et år hadde jeg fått diakonutdanning. Jeg hadde lært at diakonien skulle være forankret i menigheten og gudstjenesten, men jeg begynte som diakon i Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte som var en tverrkirkelig organisasjon. Det var en meningsfull jobb med å legge til rette for at blinde og svaksynte skulle få delta i sine lokale menigheter over hele landet. Men det som gjorde mest inntrykk var å få være en del av fellesskapet mellom blinde og svaksynte.

Jeg ble mamma til Sigurd og Mari i den tia. Vi ble ganske fort en liten familie på 3. Veien gikk tilbake til Sandefjord i 2000 og inn i læreryrket. Hele tiden hørte jeg til kirken mest inni meg. Det var viktig for meg, å tenke at jeg hørte til i en større sammenheng. Jeg hadde og har en tanke som er nok til å bekrefte den tilhørigheten for meg. Jeg tenker at hvis Jesus varubemerket i nærheten, så ville han sett meg. Han ville sett meg med et anerkjennende blikk. Å bli sett kan gi tilhørighet.

Nå hører jeg ikke lenger til kirken mes sånn inni meg.

Jeg ser fram til å bli kjent med Sandefjord menighet etter at jeg har blitt kjent med byen som lærer her i ca 17 år.

Hjemme har jeg min egen Harald. Han oppmuntret meg til å søke denne jobben, til tross for at jeg er den eneste diakonen han kjenner.

Jeg vil takke for måten jeg har blitt tatt i mot her i kirken, i staben og på forskjellige arenaer kirken opererer. Jeg kjenner på mye ydmykhet og takknemlighet over å være tiltrodd det å skulle forvalte denne stillingen. Jeg er glad og takknemlig for at jeg ikke skal gjøre det aleine.

Takk!

Hilsen Lise Strandberg

 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"