Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:26.1.2020 - kl.11.00

Til:26.1.2020 - kl.12.00

Sted:Sandefjord kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med nattverd på den 4.søndagen i åpenbaringstiden ved Therese Bustadmo og Sofie Bergh. Konfirmant Ole Christian Nygaard, trompet.Offer til menighetens arbeid. Kirkekaffe.