Guttekor trenger vertsfamilier

Forespørsel om å være vertsfamilie for sangere fra Knabenchorcollegium iuvenum Stuttgart, 27. – 30.10.2017


I forbindelse med MiSKs kirkefestdager 2017 får vi besøk av guttekoret Knabenchor
collegium iuvenum Stuttgart som er på turné i Norge. Til sammen er de 36 sangere i alderen
11 – 13 år og 20 sangere i alderen 14 – 20 år. Oppholdet i Sandefjord varer fra fredags kveld
27.10 til mandags morgen 30.10.
Under oppholdet trengs det vertsfamilier som hver kan ta imot to eller flere gutter, og som
har mulighet til å bringe dem til og fra Sandefjord kirke. I det å være vertsfamilie inngår også
å servere guttene kvelds på fredag, frokost, lunsj og kvelds på lørdag og søndag, og frokost
før avreise mandags morgen.
Fra sangerne hentes fredags kveld og til de kjøres til Sandefjord kirke lørdag, er det ønskelig
at hver vertsfamilie selv har ansvaret for sine gjester. Korets kontaktperson har ytret ønske
om at kormedlemmene møter norsk kultur og hverdagsliv. Derfor står den enkelte
vertsfamilie fritt til å velge hvordan de ledige timene disponeres.
Vi ville være svært takknemlige for de av dere som mottar denne henvendelsen og som
kunne tenke dere å være vertskap for noen av sangerne. Dere kan i tilfelle gi beskjed til
følgende medlemmer i MiSKs styre:

• Anne-Rigmor Stock Evje mobil: 454 07 409 e-post: annerigmorse@gmail.com
• Inger Lise Børresen mobil: 906 73 485 e-post: inger.lise@stokke.online.no

På vegne av MiSK
Anne-Rigmor Stock Evje
styreleder

Program under guttekorets opphold i Sandefjord
Fredag 27.10.17
18.00: Sangerne hentes av vertsfamiliene utenfor Sandefjord kirke
Lørdag 28.10.17
13.45: Vertsfamiliene setter av sangerne ved Sandefjord kirke
20.45: Sangerne hentes av vertsfamiliene utenfor Sandefjord kirke
Søndag 29.10.17
09.30: Vertsfamiliene setter av sangerne ved Sandefjord kirke
11.00 høymesse
12.30: Sangerne hentes av vertsfamiliene utenfor Sandefjord kirke
Lunsj og hviletid hos vertsfamiliene
16.00: Vertsfamiliene setter av sangerne ved Sandefjord kirke
18.00 konsert i kirken
19.30: Sangerne hentes av vertsfamiliene utenfor Sandefjord kirke
Mandag 30.10.17
08.30: Vertsfamiliene setter av sangerne og tar avskjed ved Sandefjord kirke
Avreise Torp -Trondheim