Avskjedsgudstjeneste for Frode Askekjær

Praktisk informasjon

Fra:30.8.2020 - kl.11.00

Til:30.8.2020 - kl.12.00

Sted:Stokke kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med dåp og nattverd ved prost Øyvind Nordin, sokneprest Frode Askekjær, sokneprest Solveig Spilling Bakkevig og kantor Ahmad Mirzayev. Dette er Frode Askekjærs avskjedsgudstjeneste. Prekentekst er Matt 25,14-30. Takkoffer til Stokke menighet. Kirkekaffe på kirkebakken etter gudstjenesten. Stoler vil være tilgjengelig. Maks 200 deltakere; ingen forhåndspåmelding.