Gudstjeneste med innsettelse av ny sokneprest

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.11.00

Til:22.11.2020 - kl.12.00

Sted:Stokke kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med innsettelse av ny sokneprest i Stokke, Jan Otto Bustadmo. Medvirkende: Øyvind Nordin, prost, Solveig Spilling Bakkevig, prest, Jaime Nicholas Lewis, kantor, Siv Therese Sommerstad, kirketjener.

NB: Nye smittevernsrestriksjoner sier at vi kan være maksimum 50 personer til stede. Førstemann til mølla. Vi kan dessverre heller ikke feire nattverd eller ha kirkekaffe.