Gudstjeneste - høsttakkefest og utdeling av 4-årsbok

Praktisk informasjon

Fra:22.10.2017 - kl.11.00

Til:22.10.2017 - kl.12.30

Sted:Arnadal kirke

Arrangør:

Høsttakkefest og utdeling av 4 - årsbok. Kirkekaffe i kirkestua etter gudstjenesten. Ved sokneprest Solveig Spilling Bakkevig og kantor Jaime Lewis. Konfirmantministranter deltar sammen med kirkevert og medliturg.