Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:27.1.2019 - kl.11.00

Til:27.1.2019 - kl.12.00

Sted:Stokke kirke

Arrangør:

Gudstjeneste i Stokke kirke ved sokneprest Frode Askekjær og kantor Arnt Frode Strandskogen. Prekentekst er Ordsp 14,21-22.25.31. Ofring til menighetsarbeidet i Stokke. Kirkekaffe ved utgangen etter gudstjenesten.