Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:20.1.2019 - kl.11.00

Til:20.1.2019 - kl.12.00

Sted:Skjee kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest Frode Askekjær og kantor Jaime Lewis. Prekentekst er Joh 1,15-18. Takkoffer til Skjee menighet. Søndagsskole. Kirkekaffe i Skjeestua etter gudstjenesten.