Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:17.5.2019 - kl.09.00

Til:17.5.2019 - kl.09.45

Sted:Arnadal kirke

Arrangør:

Festgudstjeneste ved sokneprest Frode Askekjær og kantor Jaime Lewis. Prekentekst er Luk 17,11-19. Takkoffer til Flyktningehjelpen. Bekransning av minnebautaen ved Sigbjørn Aamelfot før gudstjenesten begynner.