Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:9.12.2018 - kl.11.00

Til:9.12.2018 - kl.12.00

Sted:Arnadal kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med dåp og nattverd ved sokneprest Solveig Spilling Bakkevig og organist Thomas Størby. Barnekoret "Baluba" synger. Prekentekst er Joh 16,21-24. Ofring til Arnadal menighets misjonsprosjekt i Etiopia. Kirkekaffe i kirkestua etter gudstjenesten. Prøving av kapper til julespillet etter kirkekaffen.