Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:10.11.2019 - kl.11.00

Til:10.11.2019 - kl.12.00

Sted:Arnadal kirke

Arrangør:

Gudstjeneste ved sokneprest Frode Askekjær og kantor Jaime Lewis. Prekentekst er Luk 10,25-37. Takkoffer til Arnadal menighet. Gudstjenesten er åpen for alle, men alle som ble konfirmert i Arnadal, Skjee og Stokke i 1969, er spesielt invitert. Jubileumsfest for jubilantene etter gudstjenesten.

Dag i kirkeåret: 22. søndag i treenighetstida