Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:14.1.2018 - kl.11.00

Til:14.1.2018 - kl.12.00

Sted:Skjee kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest Solveig Spilling Bakkevig og organist Halvard Brattvoll. Ofring til menighetens misjonsprosjekt i Mali. Søndagsskole. Kirkekaffe i Skjeestua ved misjonsforeningen "Den lille hjelper".