Høsttakkefest

Praktisk informasjon

Fra:16.9.2018 - kl.11.00

Til:16.9.2018 - kl.12.00

Sted:Skjee kirke

Arrangør:

Høsttakkefest med nattverd ved sokneprest Solveig Spilling Bakkevig og kantor Arnt Frode Strandskogen. Ofring til Skjee menighet. Kirkekaffe i Skjeestua etter gudstjenesten. Søndagsskole.