Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:17.6.2018 - kl.11.00

Til:17.6.2018 - kl.12.00

Sted:Stokke kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med dåp ved sokneprest Frode Askekjær og kantor Arnt Frode Strandskogen. Sang ved Karoline Sommerseth Horntvedt. Prekentekst er Matt 16,24-27. Ofring til Den norske Israelsmisjon. Kirkekaffe ved utgangen etter gudstjenesten.