Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:17.11.2019 - kl.11.00

Til:17.11.2019 - kl.12.00

Sted:Skjee kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med dåp og nattverd ved sokneprest Solveig Spilling Bakkevig og organist Ove Nilsskog. Prekentekst er Matt 24,35-44. Takkoffer til Kirkens SOS. Søndagsskole. Kirkekaffe i Skjeestua etter gudstjenesten.

Dag i kirkeåret: 23. søndag i treenighetstida