Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:2.8.2020 - kl.18.00

Til:2.8.2020 - kl.19.00

Sted:Skjee kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest Frode Askekjær og kantor Jaime Lewis. Prekentekst er Rom 8,31-39. Takkoffer til Skjee menighet. Kirkekaffe i Skjeestua etter gudstjenesten.

Dag i kirkeåret: 9. søndag i treenighetstida