Høsttakkefest

Praktisk informasjon

Fra:16.9.2018 - kl.11.00

Til:16.9.2018 - kl.12.00

Sted:Arnadal kirke

Arrangør:

Barnegudstjeneste ved sokneprest Frode Askekjær, trosopplærer Tone Raundalen og organist Ove Nilsskog. Utdeling av "Barnas kirkebok" til menighetens 4 - åringer. Ofring til Arnadal menighet. Kirkekaffe etter gudstjenesten.