Minifest og Skjeemiddag

Praktisk informasjon

Fra:25.3.2019 - kl.17.00

Til:25.3.2019 - kl.19.00

Sted:Stokke kirke

Arrangør:

Velkommen til middag. Etter maten blir det en samling for små barn med lek, sang og bibelfortellling. Påmelding til Tian Kjær innen søndag; Tlf 95746810